Thi công banner Decal lưới HUYNDAI Bình Dương

Thi công banner Decal lưới HUYNDAI tại Bình Dương

Hạng mục công việc:

  1. In decal lưới dán kính
  2. Thi công dán hoàn thiện tại Showroom

Hình ảnh hoàn thành

 

 

Chia sẽ nếu bạ thấy có ích: